Het Groeihuis

Specialist gevoelig kind met een sterke wil

Kindercoaching

De focus bij kindercoaching ligt niet op het probleem, maar op de wens: wat zou je wel leuker of makkelijker willen in je leven? Misschien het hebben van meer zelfvertrouwen of makkelijker vriendjes kunnen maken.
En vanuit deze wens gaan we samen op 
onderzoek uit: wat wil je leren? Wat gaat al goed en wat zou je anders kunnen doen? Welke kwaliteiten en talenten heb je en kan je hierbij inzetten? Hoe kan je je eigen denken en handelen positief beïnvloeden? Welke 1e stap kun je nemen? En hoe zorg je ervoor dat je het ook echt gaat doen!


Alle antwoorden liggen besloten in het kind zelf. De kindercoach helpt het kind zich hiervan bewust te worden. Op het moment dat je zelf de oplossing vindt en leert die te gebruiken in het dagelijkse leven, versterkt dat je gevoel van eigenwaarde. Vol vertrouwen kan het kind weer op eigen kracht verder! 

 

Kindercoaching is er voor kinderen vanaf 9 jaar. Een kindercoachtraject is in principe een kortdurend traject van gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten. Vaak kunnen kinderen zelf heel goed aangeven wanneer ze “klaar” zijn.

 

Meer informatie over de werkwijze, klik hier: Van aanmelding tot uitzwaai

 

Voor uitleg speciaal voor kinderen, klik hier: Wat is nou eigenlijk kindercoaching?

 

 

 

Mijn wijze deel heel stil in mij
Het wijze deel dat zit in jou;
het wijze deel in mij.
Ik word dus stil, stiller dan stil….
Dan kom ik dichterbij.

 

Mijn wijze deel dat is een bloem
met vele, vele blaadjes.
En ieder blad betekent iets;
mijn zwijgen en mijn praatjes!

 

Die mooie bloem, het wijze deel
dat ik hier binnen draag.
Dat is het deel waaraan ik vaak
om hulp en inzicht vraag.

 

Het geeft niet wat ik daar ook vraag.
Het geeft ook niet hoe vaak.
Een antwoord krijg ik daar altijd.
En dat is altijd: raak!

 

Zo vroeg ik eens: “mijn wijze deel,
heb jij het nooit eens mis?”
“Welnee”, zei het
“Alleen ik weet wat het beste voor je is”

Anna Lamb